Je podle vašeho názoru v souvislosti se zabezpečením ochrany obyvatel vašeho města dostatečné?
Každé město se snaží všemi prostředky naplňovat nařízení vlády a pracovat pro ochranu svých obyvatel dle nejlepšího uvážení. Nejinak je tomu i v České Třebové. Domnívám se, že základní ochrana zajištěna je: spolupracují všechny složky záchranného systému, město provádí dezinfekci veřejných prostor, pracujeme na zajištění ochranných pomůcek pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách. Důraz klademe mj. na péči o seniory, kterým jsme zdarma distribuovali roušky, zabezpečujeme nákupy. Samozřejmostí je informovanost o všech opatřeních, která slouží k ochraně obyvatel.

Jste spokojen s tím, jak jste informován o vyvíjející se epidemiologické situaci ve vašem městě? Znáte průběžně například počty nakažených a byla by pro vás taková informace užitečná?
Získáváme obecné informace týkající se počtu pozitivně testovaných v rámci okresu, nemáme k dispozici jiné informace než ty, které jsou zveřejňovány v médiích. Počty nakažených ve městě tedy neznáme a při jejich získávání jsme byli vždy upozorněni, že nám takové informace nikdo podávat nebude, protože by ve městě začal „hon na čarodějnice.“ Na jednu stranu pochopitelný argument, ale na stranu druhou vědět, zda v obvodu obce máme pozitivně testované (a případně i jejich lokaci), by samospráva města vědět měla. Na základě toho se pak dají přijímat další opatření, aby se účinněji zabránilo šíření. Navíc jsem přesvědčena, že kompetentní osoby, které by informaci měly, by s ní pracovaly s rozmyslem a zmiňovaný „hon na čarodějnice“ by nedopustily.

Zvládá od počátku vedení státu epidemiologickou situaci správně a vytváří v obyvatelích vašeho města pocit jistoty/či bezpečí při jejím řešení?
Nemohu pochopitelně mluvit za občany města, protože názory se různí a najdou se tací, kteří se na základě vládních kroků cítí bezpečněji, řada občanů nikoliv. Mám-li odpovědět za sebe, tak o tom zcela přesvědčená nejsem. Je třeba tolerovat, že pro všechny, tedy i pro státní orgány, se jedná o zcela novou a mimořádnou situaci, kterou se všichni učíme řešit. Některé kroky vlády mi přijdou zcela nelogické a nesystematické (např. prvotní (ne)zajišťování a chaotická distribuce ochranných prostředků, ignorování existence zařízení sociálních služeb, v nichž jsou umístěni senioři, kteří jsou nejohroženější skupinou), to vše vyvolávalo mezi občany negativní emoce a rozhodně nepřispělo k lepšímu zvládnutí této situace. Naopak jsou opatření, která kvituji (např. včasné omezení shromažďování). Ovšem přemíra negativních informací ve sdělovacích prostředcích a naopak absence informací (viz výše) k pocitu bezpečí a jistoty nepřispívají. 

Mají lidé ve vašem městě většinově přehled o tom, které kompetence v souvislosti s řešením epidemiologické situace, řeší město, kraj či vláda? Neobrací se například lidé na radnici s požadavky, které vedení města nemůže (ze zákona) zabezpečit?
Toto není problém pouze v době koronavirové pandemie. Občané obecně obtížně rozlišují kompetence, nejčastěji to vnímám v souvislosti s činností samosprávy ve vztahu k odborům městského úřadu. A to, že jsou často požadavky adresovány vedení města, byť by je měl řešit někdo jiný, v době pandemie zesiluje. Je to ale naprosto logické, samospráva je občanům nejblíž. A jak už bylo řečeno, všichni se v této nové situaci učíme. To platí i pro občany města.

Koho byste v souvislosti s těmito událostmi ve vašem městě jmenovitě (organizace či jednotlivci) ocenil? Které složky města, kraje či státu fungují nejlépe?
Ocenění si zaslouží všichni pracovníci IZS – lékaři, hasiči, policie, městská policie, pracovníci v sociálních službách, o jejichž nasazení nemůže být nejmenších pochyb. Pokud bych měla jmenovat jednotlivce, mohla bych na někoho zapomenout. Ocenění si zaslouží všichni dobrovolníci, kteří nezištně pomáhají (šití roušek, rozvoz a donáška nákupů, pomoc při zajišťování ochranných prostředků) a v neposlední řadě patří ocenění také všem občanům, kteří nepodceňují bezpečnost a ochranu svoji i svého okolí.

Další odpovídající bude starosta Svitav David Šimek..