Je podle vašeho názoru v souvislosti se zabezpečením ochrany obyvatel vašeho města dostatečné?
Tady jsem vůbec nepochopil, na co se ptáte!?

Jste spokojen s tím, jak jste informován o vyvíjející se epidemiologické situaci ve vašem městě? Znáte průběžně například počty nakažených a byla by pro vás taková informace užitečná?
O epidemiologické situaci nejsem informován vůbec. Sleduji pouze informace na webových stránkách khspce.cz, kde jsou uváděna čísla za okres. Za sebe bych byl rád, kdybych měl informace alespoň za spádové území obce s rozšířenou působností.

Zvládá od počátku vedení státu epidemiologickou situaci správně a vytváří v obyvatelích vašeho města pocit jistoty/či bezpečí při jejím řešení?
Zda zvládá vedení státu tuto informaci správně, neumím posoudit. Nicméně informovanost obcí byla v počátcích nulová, nyní se zlepšila, ale stejně největší informace získáváme z medií. Mě samotnému chybí koncepčnost některých rozhodnutí. Věřím, že se z této situace poučíme a v budoucnu se zpracuje lepší systém komunikace.

Mají lidé ve vašem městě většinově přehled o tom, které kompetence v souvislosti s řešením epidemiologické situace, řeší město, kraj či vláda? Neobrací se například lidé na radnici s požadavky, které vedení města nemůže (ze zákona) zabezpečit?
Lidé často nemají povědomí o kompetencích. Nemám jim to za zlé. Jsem starosta města a pokud má občan problém a obrátí se na nás, vždy se snažíme pomoci.

Koho byste v souvislosti s těmito událostmi ve vašem městě jmenovitě (organizace či jednotlivci) ocenil? Které složky města, kraje či státu fungují nejlépe?
Charita Svitavy, odbor sociálních věcí, Terezu Vrbkovou, všechny dobrovolníky, kteří se zapojili do šití roušek, firmy Qanto, Grafiko, Svitap, Emagra, SignoSolar PP04, Nadaci ČEZ.

Další odpovídající bude starosta Žamberka Oldřich Jedlička..