Je podle vašeho názoru v souvislosti se zabezpečením ochrany obyvatel vašeho města dostatečné?
Ano, v rámci možností, které máme jako samospráva, jsme učinili maximum. Nechceme jen přešlapovat na místě a čekat až nám někdo "shora" pomůže, proto jsme v rámci našich možností začali podnikat konkrétní opatření k ochraně našich občanů – sousedů. K nim patří: nákupy seniorům, koordinaci dobrovolníků při šití roušek a zajištění jejich distribuce, dezinfekce veřejných prostranství, pořízení ochranných štítů, obleků a dalšího materiálu pro sociální služby, lékaře, hasiče a další. Nejdůležitější ale je, aby začal každý sám u sebe. Je potřeba opatrnosti, ale nepanikařit.  

Jste spokojen s tím, jak jste informován o vyvíjející se epidemiologické situaci ve vašem městě? Znáte průběžně například počty nakažených a byla by pro vás taková informace užitečná?
Nejde o moji osobní spokojenost. Jde o to, co je efektivní a nejlepší v tuto chvíli pro společnost jako celek. Detailní informace má hygiena jako jediná. Právě hygiena jako orgán ochrany zdraví činí ta klíčová rozhodnutí. Je to tak nastaveno a je to podle mého názoru správně.

Zvládá od počátku vedení státu epidemiologickou situaci správně a vytváří v obyvatelích vašeho města pocit jistoty/či bezpečí při jejím řešení?
Určitě se po bitvě objeví spousta „generálů“, jak to tak bývá. A nepochybně se v takto mimořádné situaci dělají i chyby. Bojujeme s něčím, s čím se nikdo z nás zatím ještě nesetkal, proto neexistuje jednoznačné řešení. Ale myslím si, že celkově se situaci daří zvládat. Na hodnocení bude dost času, až tenhle problém zvládneme. Teď spíše poděkujme všem, kteří jsou v „první linii“. A je jedno, jestli je to zdravotník, hasič, nebo třeba prodavačka.  Jde-li o pocit jistoty, tak ten začíná u odpovědnosti každého občana, pokračuje přes dodržování i těch nepříjemných nařízení a končí zase u odpovědnosti a ohleduplnosti každého z nás k sobě i ke svému okolí. 

Mají lidé ve vašem městě většinově přehled o tom, které kompetence v souvislosti s řešením epidemiologické situace, řeší město, kraj či vláda? Neobrací se například lidé na radnici s požadavky, které vedení města nemůže (ze zákona) zabezpečit?
Řekl bych, že drtivá většina obyvatel vnímá vlastně tři základní věci. Nošení roušek, omezení pohybu na veřejnosti a potřebu zvýšené hygieny. A stejně tak si myslím, že lidé vnímají, že jde o nařízení ze strany státu a státních institucí. A pokud jde o dotazy, jsou to postupem času v podstatě jen jednotlivci.

Koho byste v souvislosti s těmito událostmi ve vašem městě jmenovitě (organizace či jednotlivci) ocenil? Které složky města, kraje či státu fungují nejlépe?
Vážím si všech, kteří jakkoliv pomáhají. A stejně tak si cením i všech, kteří zastávají jakoukoliv pozici, díky níž můžeme my ostatní fungovat. Ale v neposlední řadě si vážím všech, kteří dodržují nastolená pravidla, jsou ohleduplní a svým zodpovědným chováním přispívají v boji s tímto problémem. Děkuji!

Poslední odpovídající bude primátor Pardubic Martin Charvát..