Pomohou turistické noviny přilákat na Chrudimsko nové návštěvníky? Hlasujte v anketě (vpravo vedle článku)!

Město Chrudim vydalo nákladem deseti tisíc výtisků turistické noviny pro letní sezónu. Ty budou distribuovány po Pardubickém kraji do všech informačních center a vybraných ubytovacích a kulturních zařízení. Obdrží je také krajská informační centra v celé republice.

„Smyslem novin je přilákat do města v letních měsících turisty na návštěvu vybraných kulturních a sportovních akcí. Čtenáři se dozvědí nejenom informace o unikátní vyhlídkové věži Bára nebo o Loutkářské Chrudimi, ale v novinách najdou i praktické informace. Turistické noviny obsahují totiž kontakty na ubytovací kapacity, restaurace, ale i seznam bankomatů či seznam diskoték ve městě,“ přibližuje obsah novin místostarosta města pro cestovní ruch Roman Málek.

Iniciativu města uvítal i krajský radní Miloslav Macela: „Je to velmi užitečný propagační materiál. Takové noviny vycházejí například v Krkonoších, Českém ráji nebo Orlických horách. Od zimní sezóny budou také vycházet turistické noviny pro celý Pardubický kraj,“ uvedl Miloslav Macela.