Roman LínekZdroj: Deník / Luboš JeníčekRoman Línek (Koalice pro Pardubický kraj):

Hejtman a celá samospráva se bude muset zabývat dokončováním D35 a navazujícími dopravními stavbami. Nevyhne se ekonomickým problémům, které postihly celý svět, včetně Pardubického kraje, a bude hodně důležité, aby se udržela vysoká životní úroveň, nízká nezaměstnanost a nízká kriminalita. Čili aby se věci, na které jsou lidé zvyklí a mají pocit, že jsou automatické, nezačaly propadat.

Setkání kandidátů  na hejtmana Pardubického kraje na rozestavěné dálnici D35 u Opatovic nad Labem.Zdroj: Deník / Luboš JeníčekMartin Netolický (3PK):

Doprava bude klíčovým tématem za všech okolností. Nyní také vnímám dramatický daňový pokles, který je enormní a bude pro nás výzvou, jak se vypořádat s rozpočtem kraje a realizovat všechny plánované investiční akce, které jsme připravili. Jedná se zejména o akce v oblasti zdravotnictví. Doufám, že se nám podaří čerpat z evropských peněz, aby třeba do dopravy šlo více peněz, než to nyní vypadá. Jednoduchá nebudou ani jednání se státem, protože nyní je snaha kraje upozaďovat, takže do budoucna bude tématem obhájení toho, že kraje mají smysl, a problémů, které máme.

Setkání kandidátů  na hejtmana Pardubického kraje na rozestavěné dálnici D35 u Opatovic nad Labem.Zdroj: Deník / Luboš JeníčekMichaela Matoušková (STAN):

Hejtmanství se v dalších čtyřech letech bude muset zaměřit nejen na dopravu, která je v našem kraji stěžejní a problémová, ale také na umístění například složek rychlé záchranné služby právě podél dálnice D35, aby byla možná co nejrychlejší záchrana lidských životů. V druhé řadě je to zdravotnictví, v současné epidemiologické situaci by bylo vhodné oddělit infekční oddělení z multiooborového pavilonu. A vzhledem k rozpočtu a zbývajícím příjmům z rozpočtového určení daní bude muset kraj přehodnotit své priority, peníze by měly putovat především do investičních akcí.

Setkání kandidátů  na hejtmana Pardubického kraje na rozestavěné dálnici D35 u Opatovic nad Labem.Zdroj: Deník / Luboš JeníčekDaniel Lebduška (Piráti):

Souhlasím, že důležité jsou investice do dopravy i nemocnic, ale chtěl bych k tomu přidat jeden důležitý aspekt, kterým je životní prostředí. To máme jen jedno, a pokud ho zničíme teď, budeme ho jen stěží obnovovat. Proto je třeba zaměřit se v kraji na takzvaná zelená řešení a například na to, jak dobře hospodařit s povrchovou vodou. Je třeba se rozhodnout, jestli budeme stát podporovat v tom, aby se na našem území stavěly přehrady, nebo jestli budou stačit ty stávající a lepší přístup k hospodaření s vodou. Důležitým aspekte je i stárnutí populace, takže se budeme muset zaměřit a najít efektivní systém, jak se o seniory v našem kraji postarat. Řešení vidím v terénních službách.

Setkání kandidátů  na hejtmana Pardubického kraje na rozestavěné dálnici D35 u Opatovic nad Labem.Zdroj: Deník / Luboš JeníčekJan Foldyna (KSČM):

Důležité bude to, aby byly uskutečněny zásadní investice, které jsou naplánovány a některé dokonce zahájeny, jak ve zdravotnictví, dopravě, školství, tak v dalších oblastech. A rozhodující bude najít na to peníze, hospodařit třeba i s využitím půjčky od Evropské investiční banky, kterou zastupitelstvo schválilo, a čerpat ji tak, aby investice byly uskutečněny, protože to jsou investice do budoucnosti kraje a do budoucnosti našich občanů.

Setkání kandidátů  na hejtmana Pardubického kraje na rozestavěné dálnici D35 u Opatovic nad Labem.Zdroj: Deník / Luboš JeníčekMartin Kolovratník (ANO):

Velký kus práce čeká kraj v dopravě. D35 staví stát, ale kraj může pomoci například s nadstandardním výkupem pozemků pro protihlukové stěny, bariéry a podobně, už se to děje třeba u Litomyšle. Klíčové, co bude muset kraj řešit a už řeší, jsou přivaděče k dálnici. Mají být hotové až po dostavění dálnice, takže se kraj bude muset pokusit ztrátu dohnat. Dlouhodobý problém je u silnic druhých a třetích tříd, na něž sice určité peníze do krajů jdou, ale stále je to málo. Další velký problém vidíme ve zdravotnictví a v péči o seniory.

Michal Kortyš (ODS a TOP09):

Setkání kandidátů  na hejtmana Pardubického kraje na rozestavěné dálnici D35 u Opatovic nad Labem.Zdroj: Deník / Luboš JeníčekNejvětší problémy má kraj s dálnicemi, D35 je páteřní komunikace a bez páteře se nedá žít, musí to být priorita Pardubického kraje. I když její stavbu úplně neovlivníme, musíme se postarat o to, aby při jejím dostavení byly co nejvíce připraveny přivaděče, protože svést dopravu z dálnice do obcí by byl problém. Cítím také, že je nutné se dále věnovat revitalizaci nemocnic, do kterých jdou už nyní velké peníze, ale například v Pardubické nemocnici velmi chybí parkovací dům.