Odpovědi respondentů naleznete v přiložené fotogalerii.

Anketu připravila Kateřina Mrázková.