Po rozvodu s partnerem zůstala paní Anna sama, se třemi nezaopatřenými dětmi a množstvím dluhů. Bydlela s dětmi v podnájmu.

Půjčky si vzala společně s manželem, ještě za trvání manželství. V manželství půjčky spláceli. Po rozvodu se bývalý manžel odmítl podílet na splácení půjček a všichni věřitelé se obrátili na paní Annu, která figurovala jako ručitel. Nejdříve se snažila splácet dlužné částky tím, že si brala další půjčky. Zhruba po třech měsících byla již situace pro paní Annu tak neúnosná, a množství splátek tak vysoké, že nebylo v jejích finančních možnostech splátky platit.

Dostala se do začarovaného kruhu. Musela se rozhodovat mezi placením nájmu, splátek nebo potřebného oblečení pro děti. Rozhodla se přestat platit splátky. Věřitelé začali paní Anně zasílat upomínky a ona na ně nereagovala. Tím dluhy narůstaly společně s úroky. Po čase na tom byla paní Anna tak špatně, že u ní nastaly i zdravotní problémy, kvůli kterým byla dlouhodobě v pracovní neschopnosti.

V té době proběhla na jedné ze škol přednáška a zároveň byly prezentovány nabízené služby Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s. Jedno z dětí paní Anny přineslo domů naše letáky a kontakty.

Paní Anna v sobě našla sílu a přišla požádat o pomoc do Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s., konkrétně do služby, Odborné sociální poradenství „ Ambulantní péče“. Probraly jsme společně její situaci. Na další konzultaci donesla s sebou všechny upomínky, smlouvy, prostě vše, co dohledala, a co se týkalo dluhů. Pomohly jsme jí vytvořit rodinný rozpočet a pomohly jsme jí napsat žádosti o splátkové kalendáře. Paní Anna na základě našeho doporučení a s naší pomocí začala jednat s věřiteli i exekutory. Věřitele požádala, aby část pohledávek, (které vznikly společně za trvání manželství), vymáhali také po jejím bývalém manželovi, který pracuje, vlastní byt, je finančně zajištěný atd. Někteří věřitelé vyšli paní Anně vstříc a začali polovinu pohledávek vymáhat po bývalém manželovi.

Paní Anna po několika konzultacích najednou viděla východisko z prozatím zdánlivě bezvýchodné situace. Společně s dětmi se finančně uskromnila, začala opět platit splátky. Věřitelé i exekutoři s ní komunikovali, někteří jí umožnili splácet nižší splátky. Viděli její snahu.

Paní Anna v současné době platí všechny pohledávky, sehnala si jinou práci a její zdravotní stav se nezhoršuje. Rodinná situace její a jejich dětí se pomalu vrací do normálu. Dluhy bude splácet ještě několik let, ale nyní již ví, že se nevyplácí vytloukat klín klínem v jejím případě jeden dluh jiným dluhem. Je schopná sama si ohlídat příjmy a výdaje, dokáže sama jednat s věřiteli i napsat žádost. Zároveň již ví, kam se může obrátit, pokud bude potřebovat podat pomocnou ruku.

Monika Novotná