Ustavující zastupitelstvo Pardubického kraje zvolilo novým hejtmanem 52letého moravskotřebovského poslance a bývalého ministra pro místní rozvoj Radko Martínka (ČSSD). Získal hlasy 35 zastupitelů, 9 hlasovacích lístků bylo prázdných a jeden hlas byl neplatný. Martínek neměl žádného protikandidáta. Pro Martínka podle všeho zvedli ruce i komunisté, nehlasovala nejspíš ODS.

„Ano, jsme krajská vláda zelenáčů,“ připustil Martínek při pohledu na novou krajskou radu. Ze šesti členů za ČSSD jsou s výjimkou jeho samotného ostatní politikou nepolíbení. „Ale mým dětským hrdinou byl Old Shaterhand, také nejdřív zelenáč, a jsem přesvědčen, že se na konci našeho volebního období budete o naší vládě vyjadřovat stejně jako o mém dětském hrdinovi,“ dodal. Lépe jsou na tom koaliční lidovci, kteří jsou ve vedení kraje už osm let, od jeho vzniku.

Rovněž devítičlenná krajská rada byla zvolena podle očekávání. 1. náměstkem hejtmana se stal Roman Línek (finance a majetek), KDU-ČSL, druhým náměstkem Jan Tichý (doprava), ČSSD, dále Markéta Tauberová (zdravotnictví), ČSSD, Jana Pernicová (školství), ČSSD, Václav Kroutil (zemědělství), ČSSD, Miroslav Stejskal (neuvolený, bez portfeje), ČSSD, Miloslav Macela (sociál. věci), KDU–ČSL, Petr Šilar (neuvolněný, bez portfeje), KDU–ČSL.

První kroky: Přerušení prací na rozšíření krajského úřadu

Priority nového vedení kraje jsou už dávno jasné: zrušení regulačních poplatků a stabilizace pěti krajských nemocnic, urychlení výstavby dálnic R35 a R43, stabilizace financí. Některé investiční akce, například přestavba bývalé reálky v sousedství krajského úřadu na další kanceláře úřadu, už byly pozastaveny. Nové vedení kraje je chce podrobit auditu a případně přehodnotit jejich potřebnost.

„Akciové nemocnice zatím převádět na neziskové společnosti nebudeme. Nechceme sahat na něco, co zatím funguje,“ uvedl nová radní za zdravotnictví, pardubická lékárnice Markéta Tauberová. Kraj ale chce připravit v koordinaci s ostatními kraji zákon o neziskových organizacích, na která by se nemocnice případně převedly. „Chceme to koordinovat celostátně,“ doplnil Martínek.

U regulačních poplatků si Martínek slibuje, že by se mohly zrušit příští rok na jaře. Po právní stránce to totiž bude velmi problematické. Ale kraj už má plán, jak se konfliktu s rovnou soutěží mezi krajskými nemocnicemi a soukromými lékaři vyhnout.

Místo regulačních poplatků stvrzenky o zaplacení

„Každý pacient v krajském zařízení by požádal, aby nemusel poplatek platit. Na to konto mu lékař vydá potvrzení s konkrétní nominální hodnotou poplatku s tím, že jej uhradí kraj. Toto přechodné opatření před úplným zrušením regulačních poplatků by mělo stížnostem zamezit,“ sdělil hejtman.

Podle koaličních dohod byly obsazeny i posty placených předsedů finančního a kontrolního výboru. Šém finančního se stal Miroslav Krejčí (KSČM), předsedou kontrolního Josef Janeček (ODS). Dva placené posty předsedů výborů, navíc určené opozici, jsou v Pardubickém kraji novinkou. Martínek tvrdí, že tím chce přizvat opozici ke spolurozhodování. „Předchozí vedení kraje opozici zdecimovalo, neposlouchalo ji a podle toho také ve volbách dopadlo. Opozici nevnímám jako soupeře, ale jako partnera. Navíc se během povolebních vyjednávání ukázalo, že máme na řadu věcí opravdu podobné názory a podobné priority. Mezi ně patří například urychlená výstavba dálnice R35,“ uvedl Martínek. Dodal, že k poslednímu prosinci se vzdá poslaneckého mandátu, aby se mohl plně věnovat práci hejtmana. Zatím neplánuje ani žádné personální rošády na krajském úřadu, nejdřív se chce seznámit s jeho situací.

Inaugurační chléb se solí pekaře Pecky

Martínek v inauguračním projevu přečetl dopis asi nejznámějšího českého pekaře Stanislava Pecky ze Sobětuch na Chrudimsku, odpůrce letního času. Ten upekl zastupitelům obří pecen chleba. Ten pak se solí putoval napříč jednacím sálem, zastupitelé jej ochutnávali na znamení soudržnosti, pracovitosti a lásky ke kraji.

Ačkoliv bylo zastupitelstvo ustavující se slavnostní formou, nechyběly ani úsměvné chvilky. Zastupitelé – nováčci, kterých je v novém sboru téměř polovina, měli problémy se naučit hlasovat na elektronickém zařízení. A tak když dal odstupující hejtman Ivo Toman (ODS), který schůzi předsedal, hlasovat zkušebně o tom, „zda je dnes sobota“, pro bylo podle elektronické tabule jen něco málo přes polovinu zastupitelů.

„Mno, dal bych hlasovat raději ještě jednou,“ řekl za souhlasného smíchu zastupitelů i početné veřejnosti v ochozech technik krajského úřadu. Napodruhé už bylo hlasování o chlup lepší. Pro to, že je dnes sobota, bylo 37 z 45 zastupitelů.

Při hlasování o počtu uvolněných a neuvolněných členů rady na systém 7 + 2 byla ODS proti. „Není rozumné, aby část radních byla jakési druhé kategorie, navíc bez jasně vymezené oblasti působnosti,“ řekl šéf klubu ODS Toman.

Krajské volby vyhrála se ziskem 35 procent hlasů a 19 zastupitelů v 45členném zastupitelstvu ČSSD, druhá nejsilnější je ODS (21 %, 11 křesel), třetí jsou lidovci s nezávislými kandidáty (19 %, 9 křesel), čtvrtou a poslední stranou, která se dostala do sboru, jsou komunisté (13%, 6 zástupců). Doposud vládla Pardubickému kraji dvě volební období od roku 2000 koalice ODS a lidovecké Koalice pro Pardubický kraj.

Členové Zastupitelstva Pardubického kraje zvolili na svém ustavujícím jednání v sobotu 15. listopadu Radu Pardubického kraje pro volební období 2008-2012. Sestavena je koalicí vítězné České strany sociálně demokratické (ČSSD) a Koalice pro Pardubický kraj (KPK).
uvolnění členové:
• Mgr. Radko Martínek (ČSSD) - hejtman Pardubického kraje se zodpovědností za všeobecný rozvoj kraje a evropské fondy
• Ing. Roman Línek (KPK) - náměstek hejtmana zodpovědný za finance a majetek, který bude zastupovat hejtmana v době jeho nepřítomnosti
• Jan Tichý (ČSSD) - náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a cestovní ruch
• Ing. Jana Pernicová (ČSSD) - členka rady kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči
• Mgr. Markéta Tauberová (ČSSD) - členka rady kraje zodpovědná za zdravotnictví
• Ing. Václav Kroutil (ČSSD) - člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov
• Bc. Miloslav Macela (KPK) - člen rady kraje zodpovědný za oblast sociální péče a neziskový sektor
neuvolnění členové:
• JUDr. Miroslav Stejskal (ČSSD) - člen rady kraje
• Ing. Petr Šilar (KPK) - člen rady kraje
Výbory Zastupitelstva Pardubického kraje
Zastupitelstvo Pardubického kraje zvolilo také předsedy výborů. Dva z nich budou zastávat funkci uvolněného předsedy:
Ing. Josef Janeček (ODS) - předseda kontrolního výboru
Ing. Miroslav Krejčí (KSČM) - předseda finančního výboru
Počty mandátů
Pětačtyřicetičlenné Zastupitelstvo Pardubického kraje je složeno zástupci ČSSD (19 mandátů), ODS (11 mandátů), KPK (9 mandátů) a KSČM (6 mandátů).