Nejprve v klubovně představil nové brožury, které jsou návštěvníkům jedinečného parku k dispozici, a vyprávěl rovněž o stromech, které jsou v přírodním areálu hojně zastoupeny.

Jsou to buky, majestátní velikáni, z nichž mnohé zasadil zakladatel léčebny František Hamza.

Na procházku s Václavem Větvičkou se vydaly desítky lidí. Bylo zajímavé z jeho úst slyšet vyprávění o stromech a dozvědět se některé dendrologické zajímavosti.

Vitální botanik je patronem parku a do Luže jezdí už deset let.

Vsadil zde několik stromů a na dřeviny po zdravotní stránce dohlíží.