Na pondělí 15. srpna je naplánováno zahájení záchranného archeologického výzkumu na trase budoucího obchvatu města.

Výzkum je rozdělen do tří etap. První spočívá v odkrytí ornice. Pokud nebudou objeveny žádné nálezy, rýha bude opět zahrnuta zeminou.

Druhá etapa se týká ploch, které byly díky povrchovému průzkumu předem vytipovány jako archeologické lokality s prokázaným výskytem nálezů. V tomto případě jde téměř o jistotu, takže se milovníci historie mohou těšit na předměty, které přinesou zajímavé informace o historii Chrudimě a okolí.

Kromě archeologických prací musí být část trasy obchvatu prozkoumána pyrotechnicky. Na konci druhé světové války totiž tudy ustupovala německá armáda, která se zbavovala nepotřebné munice.

Třetí etapa měla začít souběžně se zahájením stavby obchvatu, ovšem ministerstvo dopravy avizovalo, že kvůli nedostatku peněz tuto investici nebude možné zahájit.

Starosta Chrudimě Petr Řezníček to komentoval v dopise ministru dopravy slovy: „Vynaložených 45 milionů korun na archeologický průzkum bez další bezprostřední návaznosti stavebních prací se mi jeví jako nekoncepční a nekvalifikované rozhodnutí.“