Renomovaný pražský architekt Roman Koucký, autor řešení rekonstrukce Široké ulice, velmi ochotně zareagoval na naši žádost o rozhovor.

Pane architekte, mohl byste zavzpomínat na počátky své práce na návrhu nového vzhledu Široké ulice?
Byla to výzva, přesně taková, jakých je pomálu. Já jsem přesvědčen, že obecně „zakázat vjezd aut do města" znamená umrtvení (a myslím si to nejen proto, že sám musím všude jezdit autem, jinak bych nic nestihl).
Proto se vždy snažím najít jiné řešení a život nejen zachovat, ale nejlépe podpořit jeho rozvoj. Vždy hledám architektonické řešení, nikoli zákazy. Základem „svobodné společnosti" je svoboda, jejíž nedílnou součástí je odpovědnost. Zákazy bez odpovědnosti k budoucnosti považuji za zločin.

Ošklivý asfalt nahradila dlažba a sedmnáct pověstných schodů. Je Chrudim v tomto ojedinělá nebo najdeme podobné řešení zpomalení dopravy i v jiných městech?
To, že je to prvočíslo, není žádný složitý záměr, i když je to krásné, protože „už s tím nelze nic dalšího dělat". Ale „jezdecké schody" jsem navrhl výlučně pro Širokou ulici v Chrudimi (inspirací bylo jezdecké schodiště do Vladislavského sálu). Neznám jiné podobné řešení pro auta, ani jsem ho ještě nikde jinde nepoužil.

Pokud by město Chrudim vypsalo výběrové řízení na architektonické řešení proměny Resselova náměstí, zúčastnil byste se? Jak vůbec vnímáte spolupráci s vedením města?
Spolupráce s každým městem se pochopitelně mění s jeho vedením… To je základní nemoc české společnosti: nedostatek vize a téměř žádná kontinuita vyvolávají krátká a ukvapená rozhodnutí…
Na náměstí názor mám a již jsem ho také, před mnoha lety, městu Chrudim předvedl a odevzdal. Nemám k tomu co dodat, návrh je stále platný. Účast ve „výběrovém řízení" si dovedu představit pouze v případě, že by šlo o kvalitu řešení, nikoli o nejnižší cenu. Musela by to být architektonická soutěž vyzvaná a neanonymní (abych mohl uplatnit své, veřejně již známé řešení), potom už by záleželo pouze na kvalitě sestavy poroty a účastníků.

Byl jste od doby, kdy skončila rekonstrukce Široké ulice, na návštěvě Chrudimi?
Bohužel nikoliv. Od chvíle, kdy jsme namísto kašny v chodníku naproti Resselovi museli udělat „pouze kříž", nevznikl důvod se vracet.