Armáda České republiky poroste. 43. výsadkový prapor Chrudim má vyrůst na velikost pluku – dvojnásobek toho, s čím operuje dnes. Počítá s tím Generální štáb Armády České republiky.

„Dynamické bezpečnostní prostředí, se kterým se v současné době setkáváme, vyžaduje připravenost na okamžitou reakci. A právě tu je nám schopen zabezpečit výsadkový pluk,“ konstatoval náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Plány jsou hotové, čeká se pouze na posvěcení vládou.

Tento nový útvar by měl mít kromě velitelství a štábu středisko bojového výcviku a středisko výsadkové přípravy. Bojové jednotky budou tvořit čtyři komanda profesionální armády a jedno komando aktivní zálohy.

„Komando bude mít podobu posílené výsadkové roty, která bude schopna působit po určitou dobu samostatně,“ uvedl v této souvislosti podplukovník Ivo Zelinka. Další součástí organizační struktury bude středisko zbraní a středisko bojové podpory. Logistiku nového útvaru má tvořit středisko zabezpečení velení a středisko logistického zabezpečení. Vše pak doplní obvaziště.

„Pokud vše projde vládním soukolím, 1. července 2019 by v Chrudimi vzniklo organizační jádro pluku, které má pro jeho vznik připravit podmínky, infrastrukturu a obstarat nákupy. 1. října roku 2020 by pak vznikl pluk jako takový a třetí krok plánovaný na 1. ledna 2021 by měl být již pluk v plné bojové síle pro mírový stav,“ nastínil chystaný vývoj Ivo Zelinka.

Rozrůstání praporu na pluk nepřesáhne stávající areál kasáren. Část budov projde rekonstrukcí a dojde na drobné dostavby. „Všechno se ale bude odehrávat na pozemcích, které v současné době využíváme,“ dodal Zelinka.


43. výsadkový prapor Chrudim je lehký výsadkový prapor typu komando a v současné době je jedinou jednotkou tohoto typu v české armádě. Spoléhá především na vysokou mobilitu. V boji je určen k eliminaci schopností protivníka zejména rychlým manévrem a vedením pohyblivé a rozhodné činnosti při různých druzích operací, za každého počasí a v jakémkoliv terénu a k vedení boje v hloubce sestavy nepřítele. Je složen ze zkušených vojáků – naprostá většina jeho příslušníků má za sebou minimálně jednu zahraniční misi.