Finanční prostředky poslouží i k odstranění havarijního stavu úseku vodoléčby rehabilitačního oddělení a také na obnovu monitorovací techniky jednotky intenzivní péče interního oddělení.

„Na financování akce se bude podílet kromě Pardubického kraje a nemocnice i ministerstvo zdravotnictví. Rádi bychom stavební práce dokončili ještě letos,“ řekl Josef Janeček, náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví s tím, že hlavním hodnotícím kritériem pro výběr zhotovitele bude nejnižší cena.

Ředitel Nemocnice Chrudim Vojtěch němeček tvrdí, že stavební úpravy oddělení ARO jsou nutné. „V současné době je pro personál nemožné nepřetržitě dohlížet na pacienta. Vidět ho na vlastní oči je přitom lepší, než sledovat přístroje. Ty mohou dávat informace se zpožděním,“ řekl Nemeček.

Práce na rekonstrukci podle odhadu ředitele nemocnice potrvají dva až tři měsíce a měly by začít vříjnu. Vyžádají si určitá provozní omezení. „Máme vyčleněné náhradní prostory. Čtyři lůžka ze šesti budou přemístěna na oddělení jednotky intenzivní péče,“ uvedl Vojtěch Němeček. Oddělení ARO má nové vedení, primářem se stal Martin Zemánek.