Nejvzdálenější a také nejpomalejší planeta Pluto se bude tak jako v loňském roce pohybovat ve znamení Kozoroha, ve kterém setrvá až do března roku 2023, kdy přejde do znamení Vodnáře.

Vzhledem k tomu, že Pluto putuje každým znamením přibližně 20 let, je zřejmé, že jeho vliv se bude prosazovat postupně.

S Plutem jsou spojeny hluboké transformace, jejichž dlouhodobým cílem je vytvoření nového celosvětového systému vlády, upevnění finanční moci a další systémové změny, které se v prvopočátku mohou projevovat snahou o zvýšení efektivity dosavadního způsobu vládnutí, předstíraným potíráním negativních jevů, jakým je například korupce, a prosazováním systémových změn v dalších oblastech života společnosti. Snahy se většinou nazývají reformy a ve většině případů neupevňují současný systém, ale podporují jeho zánik.

Vstupujeme do složitého období. Prohloubení ekonomických potíží bude vyvolávat mocenské ambice a vyostřené situace, které mohou skončit nejenom diplomatickými, ale válečnými konflikty. Revoluce budou pokračovat. Tento scénář nakonec podporují i rostoucí zbrojní rozpočty velmocí. Vytváření nových hodnot vyžaduje opustit ty staré a zavedené. Cílem je vytvořit systém, který respektuje člověka i přírodu. Ze zkušenosti víme, že i jednotlivci mají problém opustit dobrou funkci. A dnes se hraje o celé systémy. V této souvislosti nelze nezmínit Evropskou unii. Na osobní úrovni bude pohyb Pluta Kozorohem pomáhat především Pannám, Vahám, Rybám, ale především Kozorohům a Býkům, kteří dostanou příležitost, aby se podle svých schopností uplatnili při transformaci systému.

(Pokračování zítra)

Ivan Černovský, astrolog