Planeta Uran se bude pohybovat mystickým znamením Ryb a přibližně v polovině března přejde do znamení Berana, ve kterém setrvá dalších šest let. Uran je planeta revoluční a také individualistická. Vyvolává rychlé, zdánlivě nahodilé události. Provádí změny, a to často náhlé změny. Boří, aby mohl stavět.

Uran je účastníkem revolucí, nebo přírodních katastrof, hromadných nehod a selhání moderní techniky. Miluje individualismus, osobní svobodu, nezávislost a vše moderní. Občas je nelidský. Působí šokem. Je spojem s kapitalismem. Uran v Rybách je oslaben.

Bude přát především tvůrčím činnostem v skrytých oblastech. Na osobní úrovni příznivý vliv Uranu při průchodu znamením Ryb nejvíce pocítí Ryby, Raci, Štíři, Býci a Kozorozi. Mohou se těšit na nárůst intuitivních schopností a zvídavosti. Uran v Beranu bude daleko akčnější. Urychlí probíhající změny. Přímost a tvrdost vznikajících nových požadavků upozadí diplomacii, a tím se mohou vztahy mezi státy komplikovat.

Ve vyhrocených situacích mohou státy sledovat především vlastní zájmy a chránit své obyvatele a hospodářství. Složitostí doby budou zatížené i osobní vztahy, které zaznamenají nárůst agresivity. Lze očekávat nové objevy a technologie s výrazným dopadem na život lidí. V oblasti vědy se mohou objevit další nové teorie popírající ty staré. Uran v Beranu pozitivně ovlivní Berany, Lvy, Střelce, Vodnáře a Blížence, kterým dodá aktivitu, odvahu a vynalézavost.

Především v červenci a srpnu bude Uran přijímat harmonické aspekty od Jupitera. Všechna politická jednání dostanou nové impulzy. Nastanou příznivé změny. Dojde i ke krátkodobému zvýšení výkonu ekonomiky. Do života společnosti se začnou prosazovat nové ideje.

Planeta Saturn se po celý rok bude pohybovat ve znamení Vah, ve kterém má velmi silné postavení. Se Saturnem ve Vahách je spojeno poznání, že lidé musí spolupracovat, aby dosáhli něčeho, co má trvalou hodnotu, aby byl život vůbec možný. A toho se dá dosáhnout pouze tehdy, když bude docíleno určité míry spravedlnosti pro všechny. Spravedlnost předpokládá vzájemné respektování a dodržování pravidel chování a povinností. Dojde k nárůstu sociálního cítění a zodpovědnosti při formulaci právních norem. Počítejte ale s tím, že to bude dlouhodobý proces.

(Pokračování zítra)

Ivan Černovský, astrolog

Věštby astrologa Ivana Černovského naleznete v tématu zde.