Mohou jízdní kola škodit přírodní rezervaci Toulovcovy Maštale? Pokud ano, jak? Jste pro zachování závodů? Nebo by měly ustoupit ochraně přírody? Diskutujte v diskuzi pod článkem, vyjádřete svůj názor!

„Tento ročník se uskuteční, o příštím budeme jednat. Pozvali jsme zástupce kraje, aby v sobotu přijeli a zhodnotili vliv závodů na životní prostředí,“ uvádí prosečský starosta Martin Novák.

Problémy s pořadatelstvím soutěže začaly v době, kdy vznesli svou připomínku členové Svazu ochránců přírody ze Svitav. Ti upozornili úřady na to, že závod Author Cyklo Maštale ruší právě hnízdící obratlovce, kteří vyvádějí svá mláďata z hnízd. „Nemyslíme si, že by to bylo až tak vážné, jak tvrdili. Nemáme žádnou ptačí chráněnou oblast. Naše příroda je rezervací kvůli pískovcovým útvarům,“ pokračuje Martin Novák.

Novák: Více škodí těžba dřeva

Námitky proti cyklistickému závodu konanému v půli června se dostaly na stůl pracovníků Agentury ochrany přírody ČR a také na Krajský úřad Pardubického kraje. Řešením, které by tyto instituce zřejmě podpořily, je změna termínu závodů. To ale pořadatelé odmítají.

„Společně s hlavním partnerem akce se shodujeme na tom, že taková změna možná není. Když závody přesuneme na září, jak je navrhováno, vypadneme ze seriálu soutěží a můžeme začít od prvního ročníku s nejvíc dvěma stovkami účastníků,“ tvrdí Martin Novák.

Přírodní rezervace Toulovcovy Maštale podle jeho slov nepatří do chráněné oblasti. Přírodní rezervace byla zřízena k ochraně celého biotopu v krajině pískovcových útvarech. Závodníci na bicyklech jezdí po vyznačených cestách, takže nenarušují půdní kryty. Třeba při těžbě dřeva je podle Nováka poškození přírody větší.

Stezky se budou po závodu revidovat

Kdo má v názoru na údajné ničení přírodní rezervace Toulovcovy Maštale pravdu, ukáže revize cyklostezek po ukončení závodu.

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny společně se zástupci Krajského úřadu v Pardubicích budou území kontrolovat před akcí. Kontrola se rovněž z jejich strany uskuteční v den, kdy se stovky cyklistů vydají na trať, a to včetně pořízení fotodokumentace.

„Průběh závodu pak bude možné vyhodnotit a projednat při kontrolním jednání po uklizení tras, tedy po 20. červnu“ informovala vedení obce Proseč Romana Žaloudková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Pokud by se prokázal předpokládaný negativní vliv na přírodní rezervaci, s předstihem bychom hledali jiná řešení nebo bychom závody úplně zrušili,“ komentuje situaci prosečský starosta Martin Novák, který vedení agentury sám oslovil se žádostí o provedení šetření.

Řidiči pozor!

Osmý ročník bikového závodu Author Cyklo Maštale 2008 se uskuteční v sobotu, jako tradičně pořadatelé očekávají příjezd stovek lidí všech věkových generací.

Akci budou provázet dopravní uzavírky. Konkrétně se řidiči aut nedostanou do ulice Pasecká a na prosečské náměstí. V obci budou platit na některých místech dopravní omezení. Uzavřena bude také sběrna druhotných surovin v Proseči. V průběhu závodu se dá předpokládat vyšší koncentrace lidí na náměstí a jeho blízkém okolí,. Závodní trasy se budou na některých místech protínat s místními komunikacemi, proto pořadatelé žádají řidiče o maximální ohleduplnost.

Author Cyklo Maštale 2008

Rok uplynul jako voda a opět se pomalu blíží největší spor­tovní a společenská událost v našem regionu – prestižní bikové závody Author Cyklo Maštale 2008. V sobotu 14. 6. budou již poosmé stovky závodníků natřásat kosti po cyklotrasách kolem Toulovcových Maštalí, již poosmé se budou plahočit přes divoká údolí, napříč hlubokými lesy a stoupat po stráních a kopcích tohoto malebného mikroregionu…

Nápad uspořádat první ročník závodů vznikl po vybudování cyklotras v mikroregionu a důvodem k němu bylo dostat zdejší, pro cykloturisty tak atraktivní, oblast do povědomí širší veřej­nosti a uskutečnit tak akci, která by region zviditelnila. Centrem závodů, kromě jediné výjimky v roce 2004, je Proseč. Pořadate­lem je již tradičně Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, v společně s Domem sportu Stratílek Litomyšl a za přispění desítek dobro­volníků z Proseče i jiných obcí.

Stejně jako v ročnících minulých bude i ten letošní otevřený pro závodníky a nadšence všech věkových i výkonnostních kate­gorií. Ti nejotrlejší sportovci můžou již tradičně prověřit schop­nosti a možnosti na 100 km trati či na 50 km okruhu. Pro méně náročné cyklisty a cyklisty juniory bude připravena trať o délce pohodových 25 km. Závodní pole na těchto tratích jsou podle věku závodníka odstupňovány do několika kategorií. Dětské kategorie opět zahrnují okruh 10 km pro ty starší a okruh pro mladší - 1 km. Na své si přijdou i ti úplně nejmenší závodníci a to v prestižním závodu napříč prosečským náměstím (cca 300 m). Specialitou závodu Author Cyklo Maštale je závod rodin­ných týmů s dětmi na 20 km. Za závodit si tak může skutečně každý. Pro diváky i sportovce je navíc připraven bohatý dopro­vodný program. V centru dění v Proseči na náměstí bude možno vidět dech beroucí triky borců na fun-boxu, vystoupení karate, tanečních skupiny atd…

Ke startu letošního ročníku je přihlášen i vynikající český cyk­lista Jan Hruška, který v současné době přesedlal na horská kola a vyzkouší si nejdelší trať na 100 km.