Starosta František Pilný vidí možnost vybudovat terminál pro autobusovou dopravu v prostoru mezi autobusovým nádražím a kolejemi.

„Tam byly dílny Správy železnic, které se nyní bourají. Městský odbor správy majetku jsem pověřil, aby vyjednal převod tohoto pozemku na město. Pokud by se to povedlo, tak by se autobusové nádraží mohlo posunout blíže ke kolejím,“ uvedl chrudimský starosta František Pilný, podle kterého by tak autobusy a vlaky měly zastávku v jednom místě pod jednou střechou. Co by bylo se stávajícím autobusovým nádražím, je v současné době dosud nejisté. „Požádali jsme majitele, aby nám spočítal, za jakou cenu by ho městu prodal,“ potvrdil Pilný. Pokud by se obě strany dohodly, v úvahu připadá vybudovat v prostoru s autobusovými zastávkami třeba parkoviště.

„Autobusové nádraží je ostudou Chrudimi včetně všech živlů, které se tam scházejí, feťáky nevyjímaje. Když musím jít okolo, tak se mně zvedá žaludek, smrad a neskutečný nepořádek… Pokud zde nebude trvalý policejní dohled, tak se nic nezmění a nová prostranství se zničí,“ míní ve facebookové diskuzi Marie Jirková.

Nové myšlence fandí i Lucie Sladká: „Když nemusím, tomu místu se vyhýbám obloukem, už skrze ty individua, co tam věčně postávají. A ten pajzl bych rovnou hodila do povětří, vážně je to ostuda Chrudimi.“

Po dokončení revitalizace prostranství před vlakovým nádražím bude ze strany města panovat zvýšený dozor na celém prostranství, tedy i u autobusových zastávek.

Právě budované Popperovo náměstí se protáhne od vlakového nádraží až k podchodu k gymnáziu, ale stávající průjezdní ulice ČSA zůstane zachována.

„Lidé žijící v této ulici si tak nemusejí hromadně měnit doklady. Na budoucím Popperově náměstí nikdo trvale nebydlí,“ vysvětlil starosta František Pilný . Tak bude podle jeho slov i jasné, že vlaky a autobusy vyjíždějí a přijíždějí na zastávku „Popperovo náměstí“ a nebudou se plést hlavy přespolních stanovištěmi autobusů v ulici ČSA.