Ve čtvrtek od 10 do 16 hodin se u příležitosti tohoto výročí uskuteční setkání, jehož součástí bude kulturní program, soutěže o ceny, velká prodejní akce v obchůdku „Na jevišti“, hry pro děti a samozřejmě i prohlídka celého objektu.
Služba hamerského Azylového domu je poskytována těhotným ženám a matkám od 18 let věku. Mohou být přijaty zájemkyně s místem trvalého pobytu kdekoliv v republice.

V objektu může být ubytováno sedm matek s dětmi, celkem je k dispozici čtrnáct lůžek.

Přednostně je sociální služba v azylovém domě určena těhotným ženám v tísni, v jakémkoliv stadiu těhotenství, které se v souvislosti s těhotenstvím ocitly v tíživé životní situaci, ztrácejí bydlení a sociální zázemí. Pro ně může být v průběhu roku v azylovém domě rezervován jeden pokoj.