Na počátku srpna se například v jednom z domů na sídlišti U Stadionu vyskytovali zástupci zámečnické firmy, kteří nabízeli montáže bezpečnostních zámků a odkazovali se přitom právě na takovouto údajnou výjimku. Žádným písemným povolením se však nedokázali prokázat.

Na dotaz jednoho z občanů zda je něco takového přípustné, odpověděl na webu města místostarosta města Miroslav Tejkl. „Podobně jako v mnoha dalších obcích a městech je i v Chrudimi zakázán pochůzkový a podomní prodej, tento zákaz je obsažen v nařízení číslo 1/2013 o tržním řádu. Výše uvedené nařízení žádné výjimky, které by někomu mohl povolit městský nebo jiný orgán (natož jednotlivý městský politik, včetně starosty, nebo úředník) se nepředpokládají a nejsou proto ani možné," vysvětlil místostarosta.