Oddechnout si tak časem budou moci zejména lidé v nedalekých Medlešicích a také ve Dřenicích, které před prosakujícím nebezpečím chránila (a stále ještě chrání) speciální hydrogeologická clona.

Výsledky odborných analýz zajímají rovněž chrudimskou radnici, která s přípravou a realizací projektu, financovaného Pardubickým krajem, výrazně pomáhala. „Poslední kontrolní den prokázal, že došlo ke správné aplikaci příslušných chemických činidel a instalaci drenážních rozvodů a fakticky bylo zlikvidováno to, co se zde až do hloubky dvanácti metrů nacházelo," konstatoval chrudimský starosta Petr Řezníček.

Stále ve střehu

Úspěšné završení díla neznamená, že je snad možné zmiňovanou clonu hned vypnout. „Další škodliviny se sice nebudou do podzemních vod uvolňovat, ale to, co se do nich dostalo, to už tam je. Vodní clona si s tím však dokáže účinně poradit," vysvětluje Jiří Unčovský ze společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, podle něhož je koncentrace chlorovaných uhlovodíků v prostoru za clonou řádově nižší a podzemní voda zde tedy splňuje parametry vody pitné. „S tím, jak zmizelo ohnisko kontaminace, předpokládám, že kvalita těchto podzemních vod se bude dál zlepšovat a clona bude moci být odstraněna v horizontu několika let," uzavírá Jiří Unčovský.

Díra na peníze

S předpokládaným ukončením provozu vodní clony si později finančně oddechne Pardubický kraj, který za její provoz platí. V současné době ročně kolem šesti milionů korun.