Po dobu 30 sekund všichni společně stáli na baletních špičkách. Komisař agentury Dobrý den z Pelhřimova rekord zdokumentoval a potvrdil. Výkon bude zanesen do databáze českých rekordů a otištěn v novém vydání české knihy rekordů.

(pk)