Oproti schválenému plánu 109 tisíc Kč vytvořily Městské lesy v roce 2014 zisk před zdaněním ve výši 366 tisíc Kč (po zdanění 289 tisíc Kč). Bylo toho dosaženo jak z důvodu vyšších příjmů společnosti, tak i díky nižším nákladům.

„Lepší příjmy zajistilo velmi dobré načasování těžeb na počátek roku i využití dotací a příspěvků. Městské lesy například zaměstnaly čtyři pracovníky v rámci programu veřejně prospěšných prací a na tyto pracovníky získaly příspěvek od Úřadu práce," uvedl jednatel společnosti Zdeněk Odvárka.

Na vynaložených nákladech společnosti se nejvíce podílela těžba harvestory i nákup sadebního materiálu a zakázka na rekonstrukci cest v lokalitě Pohled Rtenín.

Lanový park lákal

Díky příznivému počasí se velmi vydařila i sezóna v Rekreačních lesích. Rozhlednu Bára navštívilo za období květen až září dosud nejvíce návštěvníků 28 145 osob.

Lanový park vloni oproti všem předpokladům také zaznamenal výbornou sezónu. Běžně po počátečních rekordních návštěvách dochází u těchto sportovních zařízení k pozvolnému ubývání návštěvníků, ale rok 2014 byl u lanového parku na Podhůře výjimečný, neboť byl druhý nejúspěšnější. Přestože byl lanový park v provozu již šestou sezónu, zabavilo se zde 5 339 osob, což je jen o 311 návštěvníků méně oproti rekordnímu roku 2011. Významným počinem bylo v Rekreačních lesích vytvoření prvního příměstského singltreku v ČR.

V hospodářských lesích se pak ujala nová tradice: prodej vánočních stromků na hájence Pohled. Nabízené stromky borovice černé byly vypěstovány na speciální plantáži a smrčky pocházely z přirozené obnovy. Prodej probíhal na hájence již podruhé a protože o prodej stromků přímo od lesníků byl velký zájem, bude nadále pokračovat.

Spotřeba byla menší

Společnost Sportovní areály města Chrudim vloni vykázala zisk takřka 300 tisíc Kč.

„Na jedné straně se sice nepodařilo naplnit plánované tržby, které spolu s dotacemi činily asi 95%. Proti tomu se ale dařilo šetřit na nákladech, a to především na energiích, kde bylo vlivem více okolností čerpáno pouze 81%," komentuje místostarosta města Jan Čechlovský.

Téměř milion ušetřených korun tak mohl být čerpán na opravy sportovních objektů. Byla provedena oprava části střechy a dlažby na krytém bazénu, výměna lavic v sauně, výměna koberce v gymnastickém sále, likvidace staré tribuny na Městském stadionu a další. „Významnou akcí byla i modernizace vstupního pokladního systému na krytém plaveckém bazénu, který přinesl změnu vstupů přes turnikety a používání nabíjecích karet nejdříve do bazénu a později i pro saunu," připomíná ředitel společnosti Luděk Marousek. (ap, man)