„Stav varhan už je havarijní. Pokud by se s tím nic nedělalo, během několika let by byly zcela zničeny,“ řekl Marek Výborný z heřmanoměstecké farnosti.

Plány na rekonstrukci jsou dlouhodobé, nástroj je památkově chráněný a má značnou hodnotu. Je schválený restaurátorský záměr a vydané stanovisko památkového ústavu. „Jednání nebyla jednoduchá, památkáři totiž chtěli, aby byla nástroji navrácena původní barokní podoba z roku 1762 včetně takzvané lomené oktávy. To by znamenalo, že na varhany by nešly zahrát skladby romantismu a už vůbec ne z období 20. století. Zároveň by se těžko hledal varhaník, který by na nástroj uměl zahrát,“ vysvětlil Výborný.

Naštěstí se obě strany shodly na kompromisu, a tak se nyní připravuje na jaro vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci nejen samotných varhan, ale i jejich skříně. Rozpočet přesahuje pět milionů korun.