Vypsané soutěže: jednospřeží, dvojspřeží, dvojspřeží pony a královská disciplína čtyřspřeží. Současně se uskuteční Mistrovství Východočeské oblasti.