Dnes od devíti ráno začne ve velkém sále chrudimského Muzea soutěž vín Svatováclavské forum, Přihlásilo se do ní 50 vinařství s více jak dvěma sty vzorky. V hodnotitelských komisích zasednou a své „týmy" hodnotitelů povedou světoví a velmi zkušení odborníci. Nad celou soutěží převzal dohled na slovo vzatý znalec vín – profesor Fedor Malík, spisovatel a vinný romantik. Svatováclavské fórum skončí ve čtyři hodiny odpoledne.

Na svátek svatého Václava ve středu se v chrudimském muzeu uskuteční samotné vinobraní, jehož součástí budou i ochutnávky soutěžních vín, burčáků a sýrů.

V pravé poledne začne hrát cimbálovka Jožky Šmukaře a hudebníci na podiu vydrží až do sedmi večer. O spojení vína a sexu pohovoří ve své přednášce mediálně známý sexuolog Radim Uzel.

PŘEDNÁŠKY A UKÁZKY

Během celého dne budou návštěvníci přihlížet sommeliérským ukázkám, aby tak poznali, jak se má víno v restauraci správně servírovat.
Sabrage champagne, při které láhev šumivého vína otevře pomocí šavle, předvede rytíř Champagne Oldřich Bujnoch. Ten také provede návštěvníky řízenou ochutnávkou nabízených vín. Zájemci budou moci lahvinku dokonce vyhrát v soutěži.

„Celá akce je pořádána ve spolupráci s chrudimským odborným učilištěm, kde se rodí naši opravdoví profesionálové. Děkuji řediteli Jaroslavu Kořínkovi za možnost účasti jeho studentů při této výjimečné akci, kde učni mohou nasbírat praktické zkušenosti pro život a odbornou kariéru tolik potřebné," dodává za pořadatele Oldřich Bujnoch.

Dobrovolníci z řad studentů Střední odborné školy a Středního odborného učiliště obchodu a služeb Chrudim se také stanou členy komise při hodnocení vín.