„Tento finanční výsledek vnímáme jednoznačně jako úspěch celé akce. Šedesát tisíc korun získal Fokus Vysočina. Tato organizace pomáhá duševně nemocným lidem. Patnáct tisíc pak obdržel Svaz tělesně postižených," uvedl Radek Černý z občanského sdružení PROVAS HLINSKO, které bylo organizátorem plesu.

Pořadatelé neskrývají, že ples připravovali s určitými obavami. „Nedokázali jsme dopředu odhadnout reakce lidí. Vždyť šlo o první ples svého druhu v Hlinsku, ani vstupné nebylo na první pohled nejnižší. A pak také bylo třeba pochopit skutečnost, že jde o benefici. Nakonec jsme velmi příjemně překvapeni. Pět měsíců příprav se vyplatilo a účel byl bezezbytku naplněn. A to nejenom po stránce finanční, ale i z pohledu spokojenosti návštěvníků," poznamenal další z organizátorů Aleš Picka.

Benefiční ples se konal v hlineckém Multifunkčním centru pod záštitou a za účasti senátora Jana Veleby. „Můj osobní dojem je mimořádně dobrý. Velmi si cením úsilí pořadatelů. Ples byl perfektně připraven. Organizátoři dokázali spojit příjemné s užitečným, gratuluji jim k takto vydařené a v neposlední řadě prospěšné akci," řekl senátor Jan Veleba.

Velké poděkování organizátorů patří všem sponzorům, městu Hlinsko i řadě dobrovolníků, bez jejichž nezištné pomoci by nebylo možné ples uspořádat.

Už nyní organizátoři přemýšlejí o dalším ročníku a věří, že bude ještě lepší než ten první. 

Miroslav Krčil