Vše se změnilo, když bylo 80 procent investic získáno z finančních prostředků Regionálního operačního programu NUTS II – tedy z fondů Evropské unie. Na nynější rekonstrukci se dále finančně podílí také firma Holcim Prachovice, zbytek peněz vynaloží město Třemošnice.

Rekonstrukce takzvané malé vápenky je rozdělena na tři etapy a celá přijde na 24 milionu korun. Práce provádí brněnská firma Matoušek, která vápenku zrekonstruuje do podoby v jaké byla při ukončení výroby. V červenci příštího roku se má technická památka otevřít veřejnosti, která tu najde muzeum s expozicí vápenictví.

S výstavbou vápenky v Závratci bylo započato v roce 1880, krátce nato tu byla zahájena výroba. V roce 1891 až 1892 došlo k přestavbě vápenky majitelem Berlou do dnešní podoby. Doprava suroviny, vápence, byla prováděna lanovou košíkovou dráhou z Prachovic, kde se vápenec těžil. Lanovka měřila 9,6 kilometru a patřila svého času k nejdelším v Čechách; cesta suroviny z Prachovic do Závratce trvala 50 minut. Po roce 1950 však byla v Prachovicích vybudována velká vápenka a cementárna a stavba tohoto podniku vedla k zastavení provozu ve starých vápenkách v okolí. V roce 1960 vyhasly i pece v Závratci. Pak již objekt Berlovy vápenky chátral a majitelem se stalo město Třemošnice.

(pk, man)