Jejím tématem bude výskyt a život živočichů přebývajících v naší kulturní krajině, tedy na polích, v lukách, na mezích i v dalších zajímavých prostředích. Besedu pořádá základní organizace ČSOP Klub ochránců SPR Habrov a je určena členům ČSOP i dalším příznivcům ochrany přírody. Začátek besedy byl stanoven na 17.30 hodin.