Vždyť v důsledku těchto kroků by mohlo dojít ke snížení ekonomické stability státu, podnikatelské sféry a dalších navazujících oblastí. Není lepší podporovat mladé, perspektivní zaměstnance, nejen k technickým oborům, jak činí například Krajská hospodářská komora Pardubického kraje v projektu „Volba povolání v Pardubickém kraji“?

Také o této problematice můžete diskutovat při besedě s Mgr. Jiřinou Pipkovou z oddělení rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí. Oblastní kancelář Chrudim pořádá besedu s názvem „Nástroje pro sladění rodiny a práce“ v úterý 28. února v Chrudimi. Zájemci o účast získají informace v kanceláři KHK Pk Chrudim, nebo na telefonu 724 613 926.

(red)