„V loňském roce jsme dokončili plynofikaci kanceláří obecního úřadu. Odstranili jsme staré „akumulačky" na elektřinu, firma namontovala ve všech místnostech radiátory a nainstalovala plynový kotel. Celá akce proběhla více méně za provozu úřadu v těch největších vedrech loňského léta. V rámci všech bouracích a stavebních prací jsme nechali opravit technickou místnost, kam byl instalován kotel, a když bylo vše nachystané, došlo i na vymalování všech prostor. Pouze zasedací místnost úřadu jsme si nechali na rok 2016.

Smrk musel pryč

Z důvodu bezpečnosti při vyjíždění z parkoviště jsme nechali odstranit stříbrný smrk (vánoční stromeček) před budovou obecního úřadu. O možnost ozdobit si strom a tím zkrášlit obci o vánočních svátcích jsme nechtěli přijít, proto jsme pořídili strom nový, který jsme zasadili na protější stranu hlavní silnice, před dům č.p. 46. Strom je krásný a o Vánocích zdobil centrum obce.

Nechali jsme opravit (znovu vyrobit) dřevěný plot okolo kapličky sv. Jana Nepomuckého na návsi. Kaple je kulturní památkou a plot, který byl již na několika místech úplně poničený, kazil pohled na tuto sakrální stavbu.

Osvětlený Vestec

V celé místní části Vestec proběhla rekonstrukce elektrického vedení, kdy došlo k odstranění nadzemního vedení. Tímto jsme přišli o sloupy, na kterých byly umístěny lampy veřejného osvětlení a tak jsme veřejné osvětlení v této místní části pořídili kompletně nové. Namísto původních 10 lamp je nyní 15 osvětlovacích těles a lidé z Vestce si pochvalují lepší svítivost.

Z důvodu častých a nákladných oprav kabelového rozhlasu do místní části Spačice jsme přistoupili k řešení informování občanů v této části formou SMS zpráv. Občané se k tomuto způsobu informování mohli vyjádřit a poté ho schválili zastupitelé, a to pro místní část Spačice a místní část Vestec. SMS zprávy odesílá starostka obce obyvatelům a vlastníkům nemovitostí, kteří s touto službou souhlasili a uvedli telefonní číslo.

Zpočátku se „esemesky" nezamlouvaly zejména starším spoluobčanům, ale nakonec si tento způsob všichni pochvalují a tak ho rozšiřujeme i pro občany v ostatních místních částech obce, kteří mají problém s kabelovým rozhlasem (neslyší ho v místně bydliště).

Cestující nemoknou

V místní části Pařížov jsme nechali vybudovat nový přístřešek na autobusové zastávce. Původní přístřešek nebyl na obecním pozemku a tak jsme „narovnali" i mnohaletý majetkový problém.

Přístřešek byl vybrán ve spolupráci s pařížováky tak, aby s ním byli spokojeni hlavně ti, kteří ho budou využívat. A to nejen děti, kteří čekají na autobus do školy, ale i starší občané, kteří v přístřešku čekají na příjezd pojízdné prodejny.

Plány na letošní rok

V roce 2016 máme v plánu rekonstrukci části veřejného osvětlení v Pařížově podél silnice ke kostelu.

Dále zrealizujeme výstavbu 80 metrů nového chodníku v Běstvině pod bytovkami, čímž spojíme stávající chodníky v této části obce. Na tuto akci budeme čerpat dotaci od Pardubického kraje z fondu obnovy venkova. V Běstvině chceme také upravit nezpevněný prostor před zámkem tak, abychom zabránili parkování kamionů na návsi a zajistili dostatečný rozhled při přecházení na přechodu pro chodce.

Jednou z největších akcí bude příprava na realizaci projektu nového chodníku v Rostejně. Rádi bychom projektově připravili tuto akci, která bude dost náročná, a tak její realizaci rozdělíme do několika let. Jedná se o přibližně 600 metrů nového chodníku.

Ve spolupráci s památkáři budeme připravovat kapli sv. Jana Nepomuckého v Běstvině na návsi na návrat zapůjčené sochy. Ta by se do Běstviny měla vrátit v roce 2018, a protože je socha kompletně zrekonstruovaná a velmi vzácná, celá kaplička bude muset být zabezpečená a prostor uvnitř upraven.
Dále bychom rádi ve spolupráci s místním farním úřadem opravili hřbitovní zeď v Běstvině."

Marie Brožková, starostka Běstviny