Původní návrh ale byl příslušným podvýborem poslanecké sněmovny parlamentu zamítnut, neboť šlo o vyobrazení skutečné stavby, což je dle heraldických pravidel nepřípustné.

Pro zpracování znaku zvolili Běstvinští firmu Alerion, která se zabývá heraldikou a navrhuje obecní symboly. Ta pak vytvořila kompromisní stylizovanou podobu znaku, jehož popis zní takto: „V modrém štítě na zeleném trávníku s pěti zlatými hvězdami stříbrná kaple se zlatou korunní římsou, dvěma bránami s oslími hřbety vedle sebe, převýšenými dvěma kosmými hvězdami, vše černé, se stříbrnou lucernou se dvěma černými hvězdami vedle sebe a zlatou stanovou střechou zakončenou makovicí s hvězdou.“

Pětice hvězd v zeleném poli ve spodní části znaku symbolizuje pět obecních místních částí, tedy samotnou Běstvinu a dále Pařížov, Rostejn, Spačice a Vestec.

„Zastupitelé poté rozhodli také o pořízení vlajky obce a shodli se rovněž na podobě vítací cedule s textem 'Vítá vás obec Běstvina', doplněné znakem obce,“ upřesnila starostka obce Marie Brožková.