Památková rezervace lidové architektury sestává z třinácti roubených domků hlinských řemeslníků z druhé poloviny 18. století v prostoru mezi kostelem a tvrzí. Soubor staveb je otevřen celoročně kromě pondělí a rovněž se tam konají různé výstavy a kulturní akce. Betlém dříve býval městskou čtvrtí tvořenou roubenými chalupami, v nichž bydleli zejména hrnčíři a tkalci. Stavebním materiálem bylo hlavně dřevo, přízemní stavení kryla sedlová střecha se šindelem. Uvnitř byla obvykle světnice, síň s černou kuchyní a komora.

Památkovou rezervací lidové architektury byl Betlém vyhlášen v roce 1995, řada domků byla postupně citlivě zrenovována.