Hlavním faktorem, rozhodujícím pro posuzování, je nález dřevokazné houby sírovce žlutooranžového na kmeni. „Houba rychle rozkládá celulózu, jeden z nejzákladnějších stavebních prvků dřeva, a statická pevnost stromu je tím velmi narušena. Kmen je navíc nakloněn a hrozí, že se rozlomí,“ řekla Ludmila Dalecká, zahradnice města Hlinska.

Zvažované kácení musí projít několika správními řízeními. Pokud bude strom zlikvidován, nahradí ho jiný, údajně až pětimetrový, a pravděpodobně to bude opět vrba bílá.

Poslední okamžiky Petra Řezníčka ve funkci chrudimského starosty.
Bývalý starosta se po 28 letech hlásí ve škole