Během úvodního nástupu bylo možné napočítat 46 adeptů, které nejprve čeká atletické přezkoušení – kliky, sed-lehy, přítahy a běh na 12 minut.

Z tělocvičny zamířili uchazeči ven, neboť den zdaleka neskončil a následuje překážková dráha NATO. Někteří zvládli překážky bez zaváhání svižným tempem, část však musela těžší úseky i několikrát opakovat.

„Prakticky bez výjimek se vypadává na dvou překážkách – irské lavici a tzv. 'koncentrátoru' – betonové díře, kde se nám čas od času koncentrují uchazeči. K překvapení všech instruktorů nám nikdo na překážkovce nevypadl," poznamenává velitel výběrového řízení major Ivo Zelinka.

Výběrové řízení poté pokračovalo vyplňováním psychotestů, které zjišťují typologickou vhodnost pro službu u výsadkového vojska.

Týmová práce

Pondělní skončilo poslední disciplínou. Tou je tříkilometrový běh se zbraní ve dvojici, tedy první skupinový úkol. „Je to takový závdavek na další den, kde jsou všechny disciplíny skupinové. K výsadkářům nehledáme supermany, ale lidi, kteří budou schopni podávat dlouhodobě nadprůměrné výkony v týmu. Sólisté patří do Národního divadla, ne k výsadkářům," dodává major Zelinka.

Včera ráno začal hromadným startem pětikilometrový běh s kládou, který prověřuje nejen fyzickou odolnost, ale také schopnost týmové spolupráce. Kolem každého družstva kroužili dva instruktoři, kteří nejen sledují výkony, ale i udělují tresty za nedodržení pravidel – vzdálení se od klády, upuštění zbraně atp. V neposlední řadě vtipně komentují dění okolo sebe: „Vy čekáte Vánoce? Že na té kládě visíte jako ozdoba!"

Výsadková překážková dráha, která následovala po doběhnutí do cíle, si vybrala svou daň. Na start "královské" disciplíny, tedy zrychleného přesunu na 10 km se zbraní a 15 kg těžkým batohem postoupilo 41 uchazečů.

"Byť disciplína začíná hromadným startem, tak již po pár minutách se startovní pole týmů roztrhá. Ať již je to cílená taktika, úroveň fyzické zdatnosti, dobře/špatně sbalené batohy, nebo motivace. Pár lidí, kteří jsou již nalomení z předchozích zkoušek, vypadává již po pár kilometrech. Pak nám následují ti, co prostě nemají dost natrénováno a mají strach, že kvůli nim družstvo nestihne časový limit. A v poslední třetině nám odpadávají ti, kterým prostě dojde motivace. Jsme na to již zvyklí, za posledním družstvem jede sanitka a sbírá odpadlíky," dodává Major Zelinka. Do večerních disciplín postoupilo jen 31 adeptů.