Vzít hrabla a lopaty do ruky může ihned pět klientů ubytovny, jenže nikdo je v tuto chvíli nepotřebuje. "Nemyslím si, že by byly chrudimské ulice a chodníky v pořádku, vždyť hodně sněhu se ještě musí odklidit. Je to jednoduché: město má problém, my máme lidi," uvedl Čápek.

Ředitel Technických služeb v Chrudimi Zdeněk Kolář, který zároveň vede Sociální podnik města Chrudim, namítá, že musí být dodržovány určité postupy. "Tak jednoduše to nefunguje, musí být například podepsána pracovní smlouva se všemi náležitostmi. S klienty ubytovny do budoucna samozřejmě počítáme, v kontaktu s vedením SOPRE CR jsme, ale spíše je využijeme k práci na jiných místech, třeba ve sběrném dvoře," řekl Kolář. Připustil ale zároveň, že ne všechny části města jsou řádně vyčištěny. "Postupujeme podle harmonogramu zimní údržby. Uvědomme si, že tolik sněhu v minulých deseti letech v našem městě nenapadlo a nějakou chvíli tudíž trvá, než se odklidí," dodal.

Chrudimský starosta František Pilný o případném zapojení bezdomovců do odklízení sněhu jednal v úterý s ředitelem společnosti SOPRE. "První, co mne napadlo, bylo, zda nevznikne problém s bezpečností práce, školením, ochrannými prostředky a podobně. Proto jsem oběma ředitelům doporučil, ať se domluví spolu napřímo," řekl starosta.

Podle Pilného by měl každý člověk, který chce pracovat, k tomu dostat příležitost. To se ostatně nedávno stalo jednomu z chrudimských bezdomovců, který získal práci ve sběrném dvoře a sehnal pronájem. Jeho život se tak od základu změnil. "Pokud by ho následovala polovina nebo třetina klientů ubytovny, bylo by to jedině dobře. Není možné jen pobírat sociální dávky, když člověk může pracovat a vydělat si na základní životní potřeby. Já osobně bych je těm, kteří mohou, ale nechtějí pracovat, snížil," zdůraznil Pilný.

Zaměstnávat bezdomovce mohl i útulek pro nalezená, opuštěná a toulavá zvířata sídlící v areálu Technických služeb v Sečské ulici. Od 1. února ho převzal Sociální podnik města Chrudim, který bude moci ve spolupráci s Úřadem práce zaměstnávat zdravotně a sociálně znevýhodněné lidi. S tím jsou spojeny dotace, díky kterým třeba útulek bude při zvýšeném počtu zaměstnanců vykazovat mnohem lepší finanční bilanci. Podle odhadu by ročně mělo dojít ke snížení ztráty provozu útulku zhruba o 300 tisíc korun. V tuto chvíli už ale útulek své zaměstnance má, a to šest zdravotně postižených lidí, kteří se o bezprizorní pejsky starají.