Otrhaní, zarostlí, opilí a mnohdy silně páchnoucí bezdomovci se s nástupem zimy opět stěhují do vyhřátých prostor veřejných budov. Mnozí se zmoženi alkoholem natáhnou na chodníku. Můžeme těmto lidem nějak pomoci? Tuto otázku jsme položili preventistce kriminality Radce Pochobradské.

O službách vědí

„Když vás takovýto člověk obtěžuje nebo někde leží a máte obavy, aby se mu něco nestalo, je v tu chvíli vhodné zavolat městskou policii,” radí Radka Pochobradská. Strážníci mají své území dobře zmapované a společně s prevencí kriminality celoročně s bezdomovci pracují. „Někteří lidé nás obviňují z toho, že si bezdomovců nevšímáme a chováme se k nim, jako by nebyli. Opak je pravdou. Všichni bez výjimky vědí, jaké služby pro ně město poskytuje, jsou velice dobře informováni. Ale k vlastní škodě o to nemají zájem, vybrali si svou vlastní cestu. A my je k ničemu nutit nemůžeme,” vysvětluje preventistka.

Jako každoročně začnou městští strážníci roznášet mezi bezdomovci informační letáky, ve kterých budou mimo jiné napsána telefonní čísla a konktaktní adresy, na kterých naleznou pomoc v zimním období, které je pro lidi bez přístřeší nejtěžší.

Počet se nemění

V Chrudimi se počet bezdomovců příliš nemění - je jich kolem deseti. Občas se mezi ně přimíchá někdo z Hlinecka, Skutečska nebo Pardubicka, ale to je většinou jen přechodné a stav se vrátí k „normálu”. Svérázná komunita lidí nemá zájem svůj život zásadně změnit. „Když chce takový člověk spát pod mostem, ať spí pod mostem. On velice dobře ví, kde dostane oblečení, nocleh nebo sprchu. Tento život je jeho volba,” zdůraznuje Pochobradská.