Chrudimští zastupitelé v pondělí schválili šest projektů, které se budou ucházet o dotaci Evropské unie v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Je mezi nimi právě přístavba azylového domu v Tovární ulici, který provozuje středisko denní péče a noclehárnu pro lidi bez přístřeší. „V příštím roce bychom měli zpracovat projekt, protože bez něj nelze o dotaci požádat. Až bude vypsána, budeme připraveni,“ uvedl chrudimský místostarosta Aleš Nunvář, který absenci ošetřovatelského střediska s lůžky pokládá za šedé místo v jinak fungujícím systému sociální péče.

Objekt domu by se měl zvýšit o jedno patro, počítá se ale s celkovou rekonstrukcí včetně úprav vedoucích k energetickým úsporám. „Hrubý odhad ceny je v tuto chvíli 30 milionů korun. Předpokládáme, že by dotace ITI mohla být 60 procent ceny,“ doplnil místostarosta.

V pondělí 25. října se konalo slavnostní otevření pardubického Památníku Zámeček. Místo nacistického popraviště se proměnilo v pietní památník. Nový objekt má za cíl vyprávět příběhy hrdinů z Pardubic.
Incest, batole rodičem. Dcera přeživší z Ležáků napadá chyby v nové expozici

„Ošetřovatelskou službu pro bezdomovce opravdu nutně potřebujeme. Třeba nedávno nemocnice propustila po operaci naši klientku, která potřebovala strávit ještě dva týdny v klidu na lůžku. A nastal problém – noclehárna v tomto směru nevyhovuje,“ vysvětlila vedoucí chrudimského sociálního odboru Radka Pochobradská,

Lidi bez domova do noclehárny mnohdy přivádějí životní, finanční nebo vztahové krachy. To je ostatně případ snad nejznámějšího chrudimského bezdomovce Jiřího Hromádky, kterého lidé znali spíše pod přezdívkou Blek. Svérázný chlapík, který miloval uniformy, měl typickou nemoc lidí, kteří žijí na ulici – trápily ho nohy, jež bylo nutné pravidelně ošetřovat. Ale potom přišel závažný problém v podobě zhoubného nádorového onemocnění. Tehdy Chrudimáci ukázali, že mají dobré srdce, a přispěli do veřejné sbírky tolika penězi, že Blek mohl umírat v důstojném prostředí hospicu. Letos od jeho smrti uplynuly dva roky.