"Akce, která se uskutečnila ve středu k příležitosti dne Policie ČR, se koná vždy v režii Policie ČR, Územní odbor Chrudim společně s městem, kde se akce koná. Od roku 1999 do roku 2008 se akce pořádala na Seči, od roku 2009 po mém příchodu do funkce došlo ke změně, kdy akce probíhají střídavě jeden rok v Chrudimi a další rok v Hlinsku. Zde je potřeba poděkovat starostovi Chrudimi Petru Řezníčkovi a starostce Hlinska Magdě Křivanové za jejich vstřícný přístup a vzájemnou spolupráci.

Podplukovník Mgr. Jan Švadlenka.Společně s preventisty daných měst se celá akce připravuje zhruba šest měsíců dopředu. Jde o to, aby program upoutal všechny věkové kategorie, ale hlavně děti. Důležité na celé akci je dětem přiblížit práci celého integrovaného záchranného systému a upozornit je na různé nenadálé situace, které mohou v nejen v životě, ale především o nadcházejících prázdninách nastat. Proto byl také před 15. lety zvolen název „Bezpečné prázdniny". Dalším neméně důležitým aspektem je najít sponzory, kteří na akci přispějí jak finančně, tak i věcnými dary. Akce se zúčastnilo zhruba 150 lidí, kteří se podíleli na samotných soutěžích a ukázkách, těm také patří velké poděkování.

Letošní „Bezpečné prázdniny" jsme po dohodě s vedením města uskutečnili v areálu Městského parku a Dětského dopravního hřiště v Chrudimi. Byly zde k vidění ukázky činností Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Armády ČR, Českého červeného kříže, Městské policie Chrudim, jízdního oddílu Městské policie Pardubice, Vodní záchranné služby, Záchranné brigády kynologů Pardubického kraje. Dále byly k vidění různé předváděcí akce, jako motocyklové a automobilní trenažéry, které na akci přivezl BESIP tým a Střední škola automobilní Holice. Akci navštívily přes dva tisíce lidí."