V pátek se policisté, hasiči a zdravotníci představili s ukázkami své činnosti dětem v prostorách u plaveckého bazénu. Akce Bezpečné prázdniny má školáky upozornit na to, že léto není jen obdobím plným krásných slunečních dní, ale skrývá v sobě i nebezpečí úrazů.

Program je zaměřen na děti ze základních škol. Seznamuje je formou her a různých soutěží s nebezpečími, která jim mohou o prázdninách hrozit. Školáci se dozví, jak se mají bezpečně chovat doma či na ulici a jak se nestát oběťmi trestných činů.

Atraktivní jsou i ukázky práce složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje, které na pořádání této akce spolupracují se Sportovním klubem Policie Chrudim.

Záštitu nad již desátýn ročníkem převzal vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. „Varovat děti právě v tomto období před nebezpečími, která na ně mohou čekat u vody nebo v silničním provozu, mi přijde velmi smysluplné. Děkuji všem, kteří Bezpečné prázdniny pořádají,“ řekl po návratu z Hlinska Roman Línek.