„Strážníci přivoláni do supermarketu v ulici SNP, kde mělo dojít ke krádeži zboží. V prodejně vyšlo najevo, že k odcizení láhve značkového alkoholu došlo již předchozí den, kdy pracovníci prodejny na prodejní ploše zaregistrovali odložený prázdný papírový obal od zmíněného alkoholu,“ popisuje Lukáš Dvořák z Městské policie v Chrudimi.

Na základě kamerového záznamu bylo zjištěno, že alkohol odcizil mladík, který lahev strčil pod bundu a pronesl ji pokladnami. A protože tento muž z kamerového záznamu přišel opět do supermarketu, byla přivolána městská policie.

„Vzhledem k tomu, že se podezřelý mladík z Chrudimi v zápise o podaném vysvětlení odmítl k celé věci vyjádřit, byla událost hlídkou zadokumentována a následně bude postoupena přestupkové komisi Městského úřadu v Chrudimi k dořešení,“ uzavřel vrchní strážník Lukáš Dvořák. Kamerový záznam poslouží v přestupkovém řízení jako důkaz.