Pokud byly ve čtvrtek slyšet zvony z královéhradecké katedrály svatého Ducha včetně největšího zvonu sv. Augustina až do Hlinska, nejednalo by se o náhodu.

V tu dobu oznamoval Mons. Josef Kajnek pro křesťanskou obec veledůležitou zprávu. Hlinecký rodák v současné době pobývající ve Vatikánu Mons. Jan Vokál byl jmenován biskupem královéhradeckým.

Kdo je Jan Vokál

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU. D. byl jmenován biskupem královéhradeckým po uvolněném místě Dominika Duky, který se stal v minulém roce arcibiskupem pražským. Vystudovaný kybernetik a také odborník na ústavní právo se v roce 1983 rozhodl vydat na cestu teologa a filosofa, kde začínal svá studia na Papežské Lateránské univerzitě.

Podle České biskupské konference byl na kněze vysvěcen papežem Janem Pavlem II. dne 28. května 1989 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Mons. Jan Vokál hovoří anglicky a italsky, pasivně ovládá němčinu, polštinu a ruštinu. Má dva sourozence a maminku, která nyní bydlí v Havlíčkově Brodě.

„Velice nás těší, že je to Hlinečák. Jsem moc rád, že se stal biskupem právě on. Bude to jistě člověk na správném místě. Má přehled a domnívám se, že má zkušenosti i z praktického života, nejenom z církevního. V místní diecézi vyrůstal a zkušenosti, které za ta léta nabral, dokáže maximálně zúročit,“ dodává s dávkou hrdosti místostarosta Pavel Šotola zvolený za KDU-ČSL.

Jan Vokál se tak jistě stane plnohodnotným nástupcem arcibiskupa Dominika Duky, zastávajícího diplomaticky královéhradecké biskupství celých dvanáct let.
Vlídná slova a potěšení z nově jmenovaného biskupa jdou i z hlinecké farnosti. „Jmenování Jana Vokála pětadvacátým biskupem královéhradeckým nás upřímně těší! Vyprošuji mu v jeho službě plnost darů Božího Ducha a pevné zdraví,“ dodává i za hlinecké farníky P. Gabriel Burdej, administrátor církve.

Na své rodné město nezapomněl

Celých 25 let se Jan Vokál od svého narození v roce 1958 zdržoval v Hlinsku.

„Vyrůstal a celé dětství prožil s rodiči v Hlinsku. Bydleli tehdy ve spořitelně. Jeho tatínek pracoval jako kuchař v Etě. Znám ho také z návštěv kostela. Je to velice skromný a milý člověk, který nedává svoje postavení najevo,“ vzpomíná Marie Jírů, která zná Jana Vokála již jako malého chlapce.

Pokud zavzpomínáte na pastorační návštěvy papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II., Jan Vokál doprovázel nejvyšší představitele církve a mimo jiné překládal jejich projevy.

Své vzpomínky na budoucího biskupa má i zastupitel a radní města v jedné osobě Josef Jůn. „Známe se s Janem od dětství. Pak jsme se rozprchli na střední školy a on poté začal studovat vysokou školu. Stýkali jsme se do té doby, než odešel do zahraničí.“ To se stalo ještě v době totality. Vystudovaný kybernetik a dnes i odborník na ústavní právo se v roce 1983 rozhodl vydat na cestu teologa a filosofa, kde začínal svá studia na Papežské Lateránské univerzitě. „Po studiích kybernetiky chtěl studovat teologii a tehdy nedostal povolení od státu. Údajně to bylo zdůvodněné tím, že už jednu vysokou školu má, tak to musí stačit,“ vzpomíná s dávkou ironie na tehdy poslední léta Jana Vokála ve vlasti Josef Jůn.

Zpřetrhané vazby mnoha lidí se znovu obnovily po roce 1989. Stejně tak tomu bylo i u Jana Vokála, který na své rodné město nikdy nezapomněl. Má v Hlinsku i trvalé bydliště. „Vždycky když přijel z Itálie, bylo na něm vidět, že se rád vrací a Hlinsko považuje za něco, k čemu patří. Nevynechal chvíli, kdy zde mohl sloužit nedělní mši,“ připomíná Vokálovo patrioctví k Hlinsku radní Jůn.

Svoji vzpomínku připojil i Gabriel Burdej. „Působím v hlinecké farnosti teprve 7 měsíců. S Mons. Vokálem jsem se potkal jen jednou, a to při slavení Eucharistie minulý rok na Boží hod Vánoční.“

S velkou pravděpodobností se tak po převzetí úřadu nově jmenovaný biskup rozhodne navštívit Hlinsko. Přání návštěvy významného rodáka neskrývá na závěr ani starostka Magda Křivanová. „Je to pro nás velmi hezká informace. Budu se velmi těšit, že pan biskup do svého rodného města zavítá.“

Radek Latislav