Nová vyhláška letos osvobodila osoby, které jsou celoročně ubytované v domovech důchodců a v ústavech sociální péče.

„Dříve tam bylo osvobození osob mimo území Chrudimi, ale protože se ve městě tato zařízení nachází a jejich provozovatelé poplatek platí, tak by tito obyvatelé platili dvakrát," vysvětluje chrudimský místostarosta Jaroslav Trávníček.

Změny měly být více razantnější. Chrudimský zastupitel Roman Málek navrhl, aby poplatek neplatily také děti do tří let života. Vyhláška přitom do té doby osvobozovala pouze půlroční kojence.

„Cílem je opět podpořit mladé rodiny a zejména jejich potomky. Pro rodinu o dvou dětech to znamená roční úsporu dvanáct set korun, z pohledu města se nejedná o výrazný výpadek," říká Málek.

Z městského rozpočtu by touto změnou vypadlo téměř 400 tisíc korun. Roman Málek však nerozvedl, kde by chtěl takovouto ztrátu nahradit. Zastupitelé proto odmítli tento pozměňující návrh a vyhlášku schválili v původním znění.

„Návrh je nedostačují, v budoucnu budeme usilovat o úplném zrušení poplatků za svoz odpadů. Město má projekty, které nepřináší užitek obyvatelům, a zde můžeme hledat rezervy," říká zastupitel Petr Lichtenberg.

Místostarosta Miroslav Tejkl však namítá: „Toto řešení by platilo, kdyby se zrušil celý model likvidace odpadu, který máme teď ,a přišlo by se jiným řešením. Takto bychom se jenom dostali do ztráty."

LUKÁŠ VANÍČEK