Starostkou obce Prachovice byla opět zvolena Bohuslava Čepová. Staronová starostka tak povede jednu z největších obcí na Chrudimsku již ve čtvrtém volebním období po sobě.

Místostarostou obce se stal Jan Lang.

Jedním z hlavních cílů nového volebního období bude podle starostky pokračující výstavba veřejného osvětlení, jež obec provádí po etapách. Prachovičtí chtějí též zrealizovat projekt energetických úspor obecního úřadu, na který obdrželi dotaci.