V pátek 20. července byly oslavy zahájeny slavnostní schůzí.

„Pozvali jsme zástupce sborů z našeho okrsku, kterým jsme věnovali pamětní listy a keramický dárek připomínající výročí,“ řekl starosta bošovského SDH Milan Oplíštil.

Na sobotní odpoledne byl avizován průvod, kterého se zúčastnili místní lidé i chalupáři. Po slavnostním nástupu hasičů a zdravici starosty Miřetic Jaroslava Choura položili přestavitelé hasičského sboru květiny k pomníku obětí první světové války.

Keramické dílko, které vyhotovila lukavická výtvarnice Alena Ehrenbergerová, je složeno ze dvou hliněných „placek“, na kterých je vyobrazen patron hasičů, svatý Florián, ale i nápis připomínající 100. výročí SDH Bošov. Na to, že je tato místní část Miřetic malou vesničkou, modrou uniformu zde obléká 32 mužů a žen. Mládež se zúčastňuje soutěží vpožárním útoku vrámci okresu, kdalším aktivitám patří různé brigádya akce sloužící ke zvelebování vesnice. Před sobotními oslavami to byly například práce na zkrášlení požární zbrojnice. Vní se vpátek uskutečnila slavnostní schůze a vsobotu po průvodu se lidé dobře bavili společně sdechovou muzikou. Bošovští hasiči mají za sto let existence hned několik zásahů při požárech. Ktěm největším vposlední době patří nedávný požár zemědělské usedlosti vMajlantu, požár stohu vMiřetiších nebo požár lesa vMezihoří.