„Hamzova léčebna v Luži Košumberku s radostí přijala zprávu o dalším velkém ocenění doktora Václava Větvičky. Je známo, že v roce 2018 již obdržel právě za vědu a výzkum ocenění a Medaili Za zásluhy I. stupně z rukou prezidenta republiky. Dnes již známý Hamzův park a arboretum je nádherný a živý doklad znalostí, schopností a pracovitosti tohoto velkého českého botanika,“ uvedl ředitel Hamzovy léčebny Václav Volejník.

„Doktor Větvička je již dvacet jedna let garantem a odborným konzultantem Hamzovy léčebny pro rozvoj parku a arboreta. Je to v parku vidět a dokládají to nejen pacienti Hamzovy léčebny, ale i četní a pravidelní návštěvníci. Již veřejně známé akce Otvírání a Zavírání Hamzova parku a arboreta všem přinášejí nejen radost ze setkání s doktorem Větvičkou jako s úžasným čtenářem z jeho vlastních knih, ale především poučení a rozsáhlé, odborně pedagogicky skvěle podané informace, samozřejmě především ze světa stromů a keřů. Věříme, že na jarním otvírání Hamzova parku a arboreta se znovu s naším milým panem doktorem setkáme,“ dodal Volejník.

Ilustrační foto.
Silnice je po půl roce opravená