Havarijní stav obou památek vyžadoval velký zásah, a proto sochař a restaurátor Karel Krátký oba kříže rozmontoval. Do ateliéru byly však převezeny pouze hlavice horních podstavců s křížem. Jejich sokly opravil sochař přímo na místě.

Vůbec první oprava

Zároveň bylo třeba vybetonovat nové základy pro jejich opětovné sesazení na stejném místě, přičemž u spodního křížku jsou základy větší a vystupují nad okolní terén.

Sochař také odstranil nepůvodní kříže a z pískovce zhotovil nové, které svým tvarem odpovídají originálům.

„Tyto práce svědčí o systematickém postupu restaurátora, neboť podle jeho názoru šlo patrně o první zásah tohoto druhu za celou dobu existence těchto památek, přičemž spodní boží muka, vyzdvižená papírenským mistrem Seifrtem ze Svídnice, jsou datována rokem 1735," uvádí Milan Vorel.

Na podstavcích byl vyrytých text v takzvaných kartuších, neboli rámečcích. Písmena však čas a povětrnostní podmínky setřely. Sochař provedl maximální úsilí, aby písmena zvýraznil.

Horní kříž je rov bojovníka, který symbolicky připomíná v kartuši nad textem vyvedený kruhový štít se dvěma rukama svírajícími meč. Technický stav této památky byl opravdu zoufalý.

V jeho podstavci se uvolnila jedna pískovcová deska, čímž se narušila statika. Sochař Karel Krátký tedy nebytně musel zajistit stabilitu kříže, jinak by hrozilo jeho sesutí.

Náhrady od věřících

„Ze spodních muk byl podle vyprávění pamětníků uražený pískovcový kříž s plastikou ukřižovaného Krista kolem roku 1950. Nebyl už pak obnoven a v roce 2007 se na jeho místo nainstaloval kříž plechový, který byl financovaný ze sbírky věřících," uvádí dále Milan Vorel.

Sochař Karel Krátký zakončil své dílo hydrofobizačním potěrem celých křížků.

Náklady na rekonstrukci jednoho kříže se pohybovaly okolo 95 tisíc korun. Pardubický kraj na tento účel poskytl grant ze svého rozpočtu ve výši 40 tisíc. (lv)