V sobotu se ve městě a okolí Tříkrálové sbírky zúčastnilo rekordních šestnáct skupinek. Nejmladšímu králi byly čtyři roky, nejstarší „královně" 61 let. Celkem se zapojilo 52 koledníků! Podařilo se navštívit většinu domácnosti včetně místních částí Chotěnice, Konopáč a Radlín. Poprvé koledníci navštívili obyvatele Morašic a Kostelce u Heřmanova Městce. Setkali se převážně s přívětivými občany, kteří ochotně přispívali.

Mnohde byli koledníci již netrpělivě očekáváni, na jedné brance nalezli vzkaz „Tři králové, pojďte prosím až k domovním dveřím". Kromě finančního příspěvku dostali i ovoce či sladkosti. A někde dostávali již tradičně čerstvě usmažené bramboráky přímo s pánve! . Řada setkání, zvlášť se staršími lidmi, byla velmi dojemná, třeba v Domově pro seniory v heřmanoměsteckém zámku.

Marek Výborný