Muži zdili a věnovali se též úpravě přístupové cesty na zříceninu, která trpí probíhající rekonstrukcí barbakánu. Ženy se daly do natírání zábradlí.

„Nejen peníze někdy pomáhají, ale i přiložená ruka k dílu může změnit mnohé. Děkuji brigádníkům za jejich nezištnou pomoc," uvedla kastelánka hradu Ivana Matyková. Firma Holcim Česko Prachovice pořádala brigády na Lichnici už v minulých letech a také tento rok zvolila stejnou formu pomoci.

„Návštěvníci zjistí, že tu v kraji žijí lidé, kterým není toto památné místo lhostejné a nenechají ho bez pomoci," dodala kastelánka. Na údržbu dále vynakládá nemalé prostředky město Třemošnice, jemuž hrad patří. (bn)