Jde o broukoviště, ve kterém se budou moci nerušeně vyvíjet různá stadia hmyzu. Jako materiál pro stavbu broukoviště byly využity kmeny z revitalizované aleje u blízké silnice.