Vokál působí od roku 1991 na Sekci pro obecné záležitosti Státního sekretariátu ve Vatikánu.

Do čela královéhradecké diecéze nastoupí po Dominiku Dukovi, který byl 13. února 2011 jmenován arcibiskupem pražským.

Běžný kontakt s ním však bude možný až po skončení jeho práce v Římě a převzetí úřadu v Hradci Králové.

Teprve poté budou vyřizovány jednotlivé požadavky, záležitosti, setkání apod.

Na snímcích je Mons. Josef Kajnek a arcibiskup Karel Otčenášek.

Podívejte se na dopis, který informoval Královéhradeckou diecézi o zvolení nového biskupa:

Dopis, který informoval Královéhradeckou diecézi o zvolení nového biskupa.